Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.valoskilometer.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, tagja a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.valoskilometer.hu webszájton ("lap") található tartalom a valoskilometer.hu domain tulajdonosának ("szerző") szellemi tulajdona.

A szerző fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szerző követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól adatokat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  • 1) nem módosítja az eredeti információt,
  • 2) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.valoskilometer.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de az oldalon található információk felhasználásából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.